Polipropilen haltalar

Polipropilen halta dökülýän-sepelenýän ýükleri, şol sanda azyk önümleri (un, däne, bugdaý we ş.m.), gurluşyk materiallary, himiki önümleri ýaly ýükleri daşamak we wagtlaýyn saklamak üçin niýetlenen uniwersal gapdyr.

Biziň polipropilen haltalarymyz ygtybarlylygy we hili taýdan uly artykmaçlyklara eýedir.

Polipropilen haltanyň esasy artykmaçlyklary – zeperlere we zyýanly täsirlere çydamly bolmagydyr.

PP ak haltalaryň artykmaçlyklary:

 • urgylara garşy ýokary mehaniki çydamlylygy we durgunlylygy
 • matanyň sürtülmä durnuklylygy
 • temperaturanyň üýtgäp durmagyna durnuklylygy (-70-den +70 С ° çenli)
 • agramynyň ýeňilligi
 • haltalar çüýremeýärler
 • gaýtadan işlemek (utilizasiýa) aňsat
 • ekologiki taýdan arassalygy (toprakda birnäçe aýyň içinde eräp gidýär)
 • bahasynyň arzanlygy!

Polipropilen haltalaryň ulanylýan ýerleri:

 • gurluşyk işleri (sement, çäge saklamak, gurluşyk zibillerini ýygnamak)
 • gurluşyk galyndylaryny we zibillerini daşamak (çalt, ekologiýa taýdan arassa we amatly)
 • oba hojalygy (tehniki we azyk önümlerini, dökünleri gaplamak, daşamak we saklamak)
 • hojalykda: başga ýerik göçülende (gap hökmünde), zibilleri ýygnamak üçin
 • dürli zibilleri we önümlerini gaplamak we daşamak zerur bolan beýleki pudaklaryň hemmesinde

Call Now