“ŞIR”

hojalyk jemgyýeti

Türkmenistanda polipropilen we polietilen haltalary öndürýän iň uly öndürijileríň biridir.

Ýörite teklibi alyň

Biziň üçin her bir müşderi möhümdir.

«Şir» hj, Türkmenistanda polipropilen we polietilen öndürýän iň uly öndürijilerden biridir. Biz Ýewropa standartlaryna laýyk gelýän häzirki zaman enjamlaryny ulanýarys. Biz birinji hilli çig maldan dürli ululykda PP / PE haltalary we ýeňleri öndürýäris.

Biz iki tarap üçin hem amatly şertlerde Siziň bilen hyzmatdaşlyga şat. Biz Siziň sargydyňyzy Siziň isleýän ölçegleriňize we agramyňyza görä ýerine ýetirmäge taýýar.

Biz Sizden Beriş ylalaşygyny almak bilen çig malyňyzy alyp, onuň ýerine hil sertifikaty bilen bilelikde ýokary hilli önümi berip bileris. Biz sargydyň hilini we wagtynda ýerine ýetirilmegini kepillendirýäris. Müşderiniň haýyşy boýunça Biz halta logotip ýa-da başga maglumatlary çap edip bileris.

ÝYL BÄRI BAZARDA IŞLÄP GELÝÄRIS

KILOGRAM GÜNDE ÖNÜM ÖNDÜRÝÄRIS

Biziň tekliplerimiz

Polipropilen haltalar

Islendik ululykdaky PP / PE haltalary.
Iň az sargyt mukdary: 20 tonna
Aýda önümçilik kuwwaty: 100 tonna

Eltip bermek şertleri: EXW, FCA, FOB, DAP.
Töleg şertleri: TT

Iň oňat hilli önümçilik

Haltanyň agzy – tolkun şekilli termo kesilýän

Haltanyň aşagy bir gezek eplenilip iki setir bilen tikilen

Her bir 6-njy sapak taýmadan (typma) goralan

Habarlaşmak üçin

Ak Bugdaý etraby, Watan daýhan birleşigi, Ahal / Türkmenistan

Aşgabat şäheri, Ýylgaý Durdiýew köçesi, jaý 48

+99313736888

info@shir.group

+99362-11-15-11

+7 771 838 0310

Call Now